شایعه سکته مغزی رضا رویگری

شایعه سکته مغزی رضا رویگری واقعیت دارد؟

سکته مغزی رضا رویگری که با انتشار خبری مبنی بر سکته مغزی و بستری شدنش در بیمارستان شهدای تجریش تهران امروز ۲۸ مرداد ۹۵ خبرساز شد.

1