شبکه اجتماعی قوه قضاییه

ورود قوه قضائیه به فضای مجازی و چت آنلاین

معاون آمار و فن آوری اطلاعات قوه قضائیه، از ورود قضات به فضای مجازی و چت آن لاین با استفاده از شبکه اجتماعی «ثنا» خبر داد.

1