شبکه iFilm

زمان پخش و تکرار سریال پایتخت از شبکه iFILM در ماه رمضان ۹۵

سریال پایتخت 1 و 2 در ایام مبارک ماه رمضان 95 از 16 خرداد از شبکه iFILM ای فیلم دوباره پخش شود، زمان پخش و تکرار سریال پایتخت از شبکه iFILM در ماه رمضان 95 در ادامه مطلب مشاهده کنید.

زمان پخش و تکرار سریال گاهی به پشت سر نگاه کن شبکه iFilm

سریال گاهی به پشت سر نگاه کن از 11 مهر سال 94 از ساعت 20:30 به وقت تهران و 17 به وقت GMT در شبکه ای فیلم iFilm پخش می شود طبق جدول زمانی شبکه iFilm قرار است سریال گاهی به پشت سر نگاه کن در سه نوبت در ساعت های 21:30 و 13:30 و 5:30 دقیقه روز بعد بازپخش شود.

زمان پخش و تکرار سریال پیدا و پنهان از شبکه iFilm

سریال پیدا و پنهان از 16 مهر سال 94 از ساعت 18:30 به وقت تهران در شبکه ای فیلم iFilm پخش می شود طبق جدول زمانی شبکه iFilm قرار است سریال پیدا و پنهان در سه نوبت در ساعت های 11:30 و 3:30 و 19:30 دقیقه روز بعد بازپخش شود.

1