شجریان

عیادت آقای هاشمی وزیر بهداشت از شجریان / عکس

در پی بیماری و بستری شدن محمدرضا شجریان خواننده سنتی کشور ، افراد بسیاری از جمله هنرمندان و مسئولین به عیادت وی رفتند. امروز صبح آقای هاشمی وزیر بهداشت بر بالین شجریان حاضر و جویای احوال وی شد.

حسین فریدون دستیار ویژه رییس جمهور به عیادت شجریان رفت

دستیار ویژه رییس جمهور حامل سلام رییس جمهور دکتر حسن روحانی بود و برای استاد آواز ایرانی محمدرضا شجریان آرزوی سلامتی کرد.

عکس جدید محمدرضا شجریان و همسرش در بیمارستان

محمدرضا شجریان استاد آواز ایران از روز شنبه 7شهریور به دلیل مشکل ریوی در بیمارستان بستری شده است. امروز نخستین عکس محمدرضا شجریان و همسرش در بیمارستان در شبکه های اجتماعی منتشر شد.

1