شرایط خرید اقساطی مسکن

شرایط دریافت وام ۱۰۰ میلیونی خرید اقساطی مسکن

بر اساس طرح فروش اقساطی، به پشتوانه بانک شرایط خرید و فروش تسهیل می‌شود به این نحو که بانک مسکن به عنوان بانک عامل، پرداخت بموقع اقساط از جانب خریدار را برای فروشنده آپارتمان تضمین می‌کند.

1