شعار

شعار «زنده باد کردستان»روحانی به زبان کردی

رئیس جمهور در میان سخنرانی خود در سنندج به زبان کردی اعلام کرد که زنده باد کردستان و این جمله با استقبال مردم سنندج مواجه شد.

1