شهاب‌ سنگ

خطر برخورد دو شهاب‌ سنگ به زمین در ۱۰۰ سال آینده

دانشمندان روسیه از پیش بینی تکرار برخورد شهاب‌سنگ با زمین مشابه واقعه سال 2013 در منطقه اورال روسیه خبر دادند. ایرنا گزارش داده «ویکتور گوروخوفسکی» استاد دانشگاه دولتی اورال روسیه در این رابطه هشدار داده است.

1