صبا کمالی

فیلم افشاگری صبا کمالی در مورد سینمای ایران

جهت دانلود فیلم افشاگری و مصاحبه صبا کمالی در مورد سینمای ایران که در گفتگو با خبر 20:30 صورت گرفت را می توانید در ادامه مطلب مشاهده کنید.

انتقاد صبا کمالی از وضعیت بازیگری در ایران

صبا کمالی گفت: من وقتی وارد این عرصه شدم شرایط خیلی محترمانه تر بود اوضاع هنر نسبت به چند سال اخیر چه از نظر مالی و چه از نظر اخلاقی خیلی بهتر بود ولی چند سالی است که شرایط به گونه ای دیگری است.

1