ضرب و شتم دانش آموز الیگودرز

فیلم لو رفته از کتک زدن دانش آموزان توسط معلم در الیگودرز

به دنبال انتشار فیلمی در فضای مجازی از کتک زدن دانش آموزان توسط یک معلم الیگودرزی مسئولان آموزش و پرورش از برخورد با این معلم متخلف خبر دادند.

1