طلافروشی خانی آباد

تصاویر مربوط به سرقت مسلحانه از طلافروشی خانی آباد

به گزارش باشگاه خبرنگاران، چندی پیش چهار سارق مسلح به طلافروشی روبروی مسجد چهارده معصوم خانی آباد حمله کردند و با تیراندازی مکرر باعث رعب و وحشت شده بودند.

1