عامل قتل فریدون قنبری

ماجرا قتل فریدون قنبری قهرمان کشتی سابق در کرمانشاه

فریدون قنبری قهرمان و عنوان دار کشتی سابق آسیا در شهر صحنه استان کرمانشاه مورد اصابت 7 گلوله قرار گرفت. فریدون قنبری بعد از این حادثه بلافاصله راهی بیمارستان کرمانشاه شده است.

1