علت اتمام اعتبار وام 25 میلیونی خرید خودرو

علت توقف وام ۲۵ میلیونی خرید خودرو

علت توقف وام 25 میلیونی خرید خودرو: بانک مرکزی اعلام کرده سقف اعتبار وام 25 میلیونی 110هزار دستگاه است، افزود: براساس این اطلاعیه خودروسازان می‌بایست تا اردیبهشت‌ماه این میزان فروش را انجام دهند.

1