علت اسیدپاشی نازی آباد تهران

جزئیات اسیدپاشی به خانم جوان در محله نازی آباد تهران

ظهر امروز یك مورد اسیدپاشی به یک خانم جوان 21 ساله در یكی از خیابانهای محله نازی آباد تهران به پلیس 110 گزارش شد. جزئیات این اسیدپاشی را در ادامه مطلب مشاهده کنید.

1