علت تجمع هواداران پرسپولیس

تجمع هواداران پرسپولیس مقابل فدراسیون فوتبال چهارشنبه ۹ تیر ۹۵

هواداران پرسپولیس در اعتراض به برخی اقدامات که در سازمان لیگ و هیئت فوتبال رخ داده فردا چهارشنبه 9 تیر 95 جلوی درب فدراسیون فوتبال تجمع خواهند کرد.

1