علت دستگیری اعضای شورای مرند

علت دستگیری اعضای شورای و شهردار مرند

به دنبال دستگیری شهردار مرند در چهار مهر امسال به همراه چهار کارمندنش به دلیل تخلفات مالی، 6 نفر از 11 عضو شورای اسلامی شهر مرند نیز دستگیر شدند.

1