علت زنگ زدن گوش راست و چپ چیست؟

عوامل ایجاد صدا در گوش “زنگ زدن گوش” چیست؟

زنگ گوش‌‌ها یا سوت گوش یا وزوز گوش صدایی غیرطبیعی در گوش یا عدم درک آن در مغز در غیاب صدای خارجی است که این صدا معمولاً به صورت زنگ می‌باشد و می‌تواند به دو حالت موقت یا دائمی به صدا در بیاید.

1