علت صدای مهیب اصفهان

علت انفجار مهیب اصفهان مشخص شد

علت انفجار مهیب اصفهان مشخص شد این انفجار که در اثر نشت گاز در یکی از منازل مسکونی رخ داده است تاکنون گویی یک نفر را در زیر آوار دارد و هنوز تعداد تلفات مشخص نشده است.

1