علت فوت داوود رشیدی

علت درگذشت داوود رشیدی مشخص شد

لیلی رشیدی فرزند این هنرمند درگذشت پدرش داوود رشیدی را تایید کرد و گفت وی در منزل به دلیل ایست قلبی درگذشت.

1