علی دایی و همسرش

عکس های جواهر فروشی علی دایی و همسرش به نام گالری نور

عکس های جواهر فروشی علی دایی و همسرش : علی دایی بعد از کناره گیری از تیم پرسپولیس فرصت آزاد برای کارهای شخصی پیدا کرده است او همراه با همسرش یک جواهر و الماس فروش به نام گالری نور راه انداختن تصاویر این گالری رو می توانید در ادامه مشاهده کنید.

1