علی صادقی در اینستاگرام

عکس سوشی خوردن علی صادقی

علی صادقی یکی از چهره های طنز دوست داشتنی سینما و تلویزیون، از قرار معلوم به غذاهای دریایی خیلی علاقه دارد که می تواند سوشی بخورد چون که کمتر کسی می تواند سوشی بخورد.

1