عکسی از مالک فیسبوک

مالک فیسبوک در کنار غول سینمای اکشن

شاید در نگاه اول تناسبی با یکدیگر نداشته باشند، اما بنیان‌گذار فیسبوک و ستاره فیلم‌های اکشن هالیوود می‌توانند دوستان خوبی برای هم باشند.

1