عکس اسید‌پاشی در جنوب کرمان

اسیدپاشی به دو مرد در کرمان + جزئیات

ارزان فروشی دو مغازه دار در جنوب استان کرمان موجب بروز اختلاف و در نهایت بروز حادثه اسید پاشی شد که در نهایت دو مرد در این حادثه دچار سوختگی شدند.

1