عکس بی حجاب پردیس افکاری

پیوستن پردیس افکاری به شبکه GEM + عکس

پردیس افکاری به دعوت مهدی مظلومی کارگردان سریال بدون شرح که خودش ماههاست مشغول کار برای شبکه GEM است، به ترکیه رفته و در تلفیلمی به نام شهر قشنگ از محصولات شبکه جم تی و ی مشغول ایفای نقش است.

1