عکس ترسناک

عکس های ترسناک از دو تیمارستان متروکه در ایتالیا

تصاویر گرفته شده متعلق به دو تیمارستان متروک هستند، یکی از آنها که منیکومیوس نام دارد سابقا تیمارستان بود و در سال 1978 برای همیشه بسته شد.

1