عکس جن

عکس جن کشته شده در اطراف یکی از روستاهای مسجد سلیمان

اخبار شایعات با گسترش شبکه های اجتماعی افزایش پیدا کرده که به تازگی عکسی با شایعه "جن کشته شده در اطراف یکی از روستاهای مسجد سلیمان" در فضای مجازی دست به دست میشود.

1