عکس زنی که پیشمرگ هیتلر بود

زنی که پیشمرگ هیتلر بود + عکس

نکته جالب توجه اینجاست که هیلتر سالهاست که مرده و مارگو اما همچنان در ٩٥ سالگی زنده است.

1