عکس سقوط جرثقیل در مکه

عکس های سقوط جرثقیل در مکه

سقوط جرثقیل در مکه وقوع طوفان در مکه مکرمه باعث شده قطع برق برخی مناطق و هتل های مکه شد و زائران یکی از هتل های محل اسکان زائران ایرانی که برق آن قطع شده بود به هتل دیگری انتقال داده شدند.

1