عکس سلفی روناک یونسی

عکس سلفی جدید روناک یونسی پشت چراغ قرمز

روناک یونسی هم با وجود عصبانیت، بعد از تغییر نگاهش نسبت به ماجرای پیش آمده عکس سلفی گرفت و این عکس را در صفحه اینستاگرامش به اشتراک گذاشت.

1