عکس شهر کشف شده قوم لوط

باستان شناسان شهر “قوم لوط” در اردن را کشف کردند + عکس

اکنون بیش از دو هفته است که باستانشناسان بر سر اینکه آیا خرابه های شهر باستانی "سدوم" را، یا آنچه که در قرآن مجید شهر "قوم لوط" نامیده می شود، پیدا کرده اند، به بحث نشسته اند.

1