عکس فیش حقوق بیمه مرکزی

فیش حقوقی مدیران بیمه مرکزی + جزئیات ماجرا

در هفته‌های گذشته فیش حقوقی تعدادی از مدیران بیمه مرکزی ایران منتشر شد. این فیش‌ها حاوی ارقام عجیب و غریبی بودند فیش حقوقی مدیران بیمه مرکزی همراه با جزئیات ماجرا را در ادامه مطلب مشاهده کنید.

1