عکس قتل

عکس جسد دختر پیدا شده در جنگل های شمال + ماجرا

ماجرا جسد کشف شده دختر در جنگل های شمال (نور): دوشنبه هفته گذشته دختر 25 ساله اهل مازندران از خانه بیرون رفت و دیگر خبری از او نشد تا اینکه جسدش 2 روز بعد(چهار شنبه شب) در جاده روستایی یکی از شهرستان اطراف نوشهر کشف شد.

1