عکس محسن افشانی در بیابان

محسن افشانی با استیل پایانی فیلم + عکس

محسن افشانی با انتشار اين عكس نوشته: پروژه جديد، استيل پاياني، به زودي... از ٩ آبان شبكه يك، عكس گريم نهايى چجورياس!؟

1