عکس های خودسوزی مرد اصفهانی

ماجرای خودسوزی مرد اصفهانی جلو موسسه ثامن الحجج

امروز مردی با مراجعه به یکی از شعب موسسه مالی اعتباری ثامن الحجج درخواست پرداخت کل موجودی حساب خود را داشت که با پاسخ منفی متصدی موسسه مواجه شد این مرد پس از بی نتیجه ماندن اصرار خود در مقابل شعبه اقدام به خودسوزی کرد.

1