عکس های سیل و آب گرفتگی در رامسر و تنکابن

عکس های از ۳۳ ساعت بارندگی شدید در مازندران

در پی بارش شدید باران در طی 33 ساعت شبانه روز در استان مازندان باعث به وجود آمدن سیل و آبگرفتگی معابر و همچنین شهرستان های این استان شد.

1