عکس یادگاری فرهاد مجیدی با الهام حمیدی!

عکس الهام حمیدی در کنار فرهاد مجیدی

در تصویر زیر الهام حمیدی را در کنار فرهاد مجیدی کاپیتان سابق و اسطوره ی استقلال مشاهده می کنید.

1