عیدی 95 کی واریز میشه؟

زمان واریز عیدی کارمندان دولت سال ۹۵ + مبلغ واریز عیدی

زمان دقیق واریز عیدی کارمندان دولت سال 95 مشخص شد بر همین اساس قرار است حقوق امسال در بهمن ماه همراه با حقوق اخر ماه واریز شود جزئیات بیشتر در ادامه مطلب بخوانید.

1