فحش دادن امیر تتلو به هوادارن

وقتی امیر تتلو به سیم آخر می زند!!!

امیر تتلو امروز که به شدت از دست هوادارنما ها عصبانی بود ، جملات زشتی را در صفحه شخصی اینستاگرامش به کار برد..

1