فرهاد مجیدی با شلوارک

شب گردی فرهاد مجیدی با شلوارک! +عکس

شب گردی فرهاد مجیدی با شلوارک : فرهاد مجیدی که این روزها قهرش از رختکن تیم ستارگان نقل محافل ورزشی است، شب گذشته تصویر زیر را در صفحه اجتماعی خود منتشر کرد.

1