فیش حقوقی بیمه مرکزی

کاریکاتور فیش حقوقی بالا برخی مدیران

خبری مبنی بر دریافت حقوق چند ده میلیون تومانی توسط برخی مدیران واکنش‌های گسترده ای به دنبال داشت. کاریکاتور فیش حقوقی بالا برخی مدیران را در ادامه همین مطلب مشاهده کنید.

1