فیلم تعرض به دانش آموز کلاس

تعرض راننده سرويس مدرسه‌ای به دانش آموز ۱۲ ساله

راننده سرويس مدرسه‌ای در جنوب تهران به اتهام تعرض راننده سرويس مدرسه‌ای به دانش آموز 12 ساله در شعبه هشتم دادگاه كيفري استان تهران محاكمه شد. او پيش از اين با صدور حكم اعدام در دادگاه بدوي در يك قدمي چوبه‌دار قرار گرفته اما با رد اين حكم در ديوان عالي كشور از مرگ رهايي يافته بود.

1