فیلم دستگیری عروس

فیلم دستگیری عروس توسط پلیس + لینک دانلود و جزئیات ماجرا

"فیلم دستگیری عروس توسط پلیس ایران" از روز گذشته در فضای مجازی دست به دست در حال گردش است ولی همانطور که در فیلم کاملا مشخص است پلیس تنها برای دادن تذکر وارد عمل می‌شود که جو بهم می‌خورد و سرانجام با راهنمایی مامور پلیس عروس سوار بر خودروی خود محل را ترک می‌کند.

1