فیلم رانندگی پیکان وانت

فیلم رانندگی دیوانه وار یک خودروی پیکان وانت در تهران !

فیلمی در فضای مجازی منتشر شده که در آن راننده یک خودرو پیکان وانت با حرکت در خلاف جهت با چندین خودرو تصادف کرده و سپس از صحنه تصادف متواری می شود. فیلم رانندگی جنون آمیز وانت پیکان را در ادامه همین مطلب مشاهده کنید.

1