فیلم لحظه عبور کاروان پسر پادشاه عربستان در حادثه منا

تکذیب فیلم عبور کاروان پسر پادشاه عربستان در حادثه منا + عکس

امروز برخی از رسانه های داخلی و برون مرزی، ویدئویی را با عنوان "عبور کاروان پسر پادشاه عربستان از منا پیش از حادثه مرگبار مرگ حجاج" منتشر کردند. که مشخص شد این فیلم کذب است.

1