فیلم 8 گل استقلال به پرسپولیس در سال 1347

بلاخره مدارک ۸ گل استقلال به پرسپولیس رو شد + سند

بالاخره بعد از گذشت 47 سال استقلالی ها اسناد برد هشت بر صفر خود مقابل پرسپولیسی ها را رو کردند.

1