قربانی

فیلم آموزش سر بریدن گوسفند

فیلم آموزش سر بریدن گوسفند را می توانید در کلیپ زیر مشاهد کنید.

احکام و مسائل مربوط به قربانی کردن

احکام و مسائل مربوط به قربانی کردن و دیگر سوال و جواب های شرعی مربوط به قربانی کردن را می توانید در ادامه مطلب مشاهده کنید.

آداب و احکام قربانی

آداب و احکام قربانی - شرایط قربانی کردن - نحوه قربانی کردن گاو ، گوسفند ، شتر ، بز - نکات مهم هنگام ذبح حیوان - وسیله ذبح و ... در ادامه مطلب مشاهده کنید

1