قهرمان پرورش اندام ایران درگذشت

بیت الله عباسپور قهرمان پرورش اندام جهان درگذشت + عکس

بیت الله عباسپور قهرمان پرورش اندام جهان و کشورمان ساعاتی قبل درگذشت.

1