قهرمان پرورش اندام جهان بیت الله عباسپور درگذشت

بیت الله عباسپور قهرمان پرورش اندام جهان درگذشت + عکس

بیت الله عباسپور قهرمان پرورش اندام جهان و کشورمان ساعاتی قبل درگذشت.

1