قیمت تمام شده خودرو با وام 25 میلیونی تومانی چند در میاد؟

قیمت خودرو با وام ۲۵ میلیونی تومانی ۴۷ میلیون تومان تمام می شود

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به سود 16 درصدی وام 25 میلیونی تسهیلات خرید خودروی داخلی گفت: قیمت تمام شده هر خودرو برای مصرف کننده با این تسهیلات حدود 47 میلیون تومان تمام می شود و این برای مردم بالاست.

1