لحظه انفجارهای پاریس در حین بازی فرانسه – آلمان

فیلم حمله تروریستی در پاریس در حین بازی فرانسه آلمان

فیلم حمله تروریستی در پاریس در حین بازی فرانسه آلمان: رسانه‌ های فرانسه، بامداد شنبه از وقوع دو انفجار در نزدیکی «ورزشگاه استاد دو فرانس» خبر داده‌اند. جایی که مسابقه فوتبال بین آلمان و فرانسه در حال برگزاری بود.

1