لغو تحریم ها

تحریم های ایرانی کی لغو می شود + زمان دقیق

وزیر انرژی آمریکا با تاکید براینکه درحال حاضر فعالیت های نگران زایی مرتبط با سلاح هسته ای یا فعالیت هایی درچرخه سوخت مغایر با الزامات توافق هسته ای درفعالیت های ایران مشاهده نمی شود زمان لغو تحریم ایران را عنوان کرد.

مناظره جالب ظریف و جلیلی بر سر لغو تحریم ها

در روزهای اخیر، افراد مختلفی در این کمیسیون به ارائه نظرات خودشان پیرامون برجام پرداخته اند. در این میان، آقای جلیلی سه روز پیش و آقای ظریف نیز یکشنبه به این کمیسیون دعوت شد. فارو خلاصه ای از اظهارات آقای جلیلی و ظریف را در این کمیسیون به صورت مناظره ای در مورد موضوع تحریم ها گردآوری کرده است.

1